Procedura organizacije sahrane kada je pokojnik u inostranstvu – pravila i olakšice

Smrtni ishod drage i bliske osobe ne samo da donosi mnogo bola i teških misli, već i razmišljanja o tome šta je sve i na koji način potrebno uraditi u kratkom roku. Još ukoliko se na to doda da osoba je preminula osoba boravila u inostranstvu, konkretno Austriji, dodatno usložnjava procedure koje treba završiti u ograničenom vremenu.

Značajna olakšica jeste angažovanje pomoći, koja pored porodice, prijatelja i komšija treba da bude i profesionalnog karaktera. Tačnije, pogrebno preduzeće završiće veliki broj poslova i pružiti olakšice u pogledu pribavljanja potrebne dokumentacije, organizacije prevoza, ali i sahrane u zemlji, kao i niza pratećih usluga, ukoliko je to naravno potrebno porodici. Ovakvi poslovi su mnogo više od pomoći u teškim trenucima, jer pogrebno preduzeće preuzimajući na sebe organizaciju koja se odnosi i na drugu zemlju, rasterećuje porodicu razmišljanja o ovakvim stvarima.

Organizacija poslova u inostranstvu u vezi sa dozvolom za transport pokojnika

Kada se preminuli nalazi izvan granica Srbije, cena prevoza pokojnika iz Austrije na primer, zahtevaće određene troškove, koji su znatno viši ukoliko se realizuje bez angažovanja iskusnih vozača pogrebnih preduzeća. Mnogo je drugih poslova koje treba završiti u kratkom roku u Austriji, a odnose se prvenstveno na dobijanje dozvole za transport, na osnovu potvrde o smrti. 

Poznavajući austrijske propise i pravne procedure, pogrebno preduzeće dobiće potvrdu o smrti od zdravstvene ustanove u kojoj je smrt prijavljena, a zatim i u jedinici lokalne samouprave umrlicu na međunarodnom obrascu. Na osnovu toga, sanitarni inspektor izdaje dozvolu za prevoz. U tom trenutku, potrebno je imati putnu ispravu pokojnika – pasoš ili ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih. Zatim Ambasada Republike Srbije u Austriji izdaje sprovodnicu, kao propusnicu za neometan prelazak granice drugih zemalja do Srbije.

Prednosti ogranizovanog prevoza pokojnika iz Austrije

Mnogo je razloga da prevoz pokojnika iz Austrije bude prepušten profesionalnom timu ljudi iz pogrebnog preduzeća, registrovanog za ove i srodne usluge na međunarodnom nivou. Ne samo da se štedi vreme članova porodice, već se i jednostavnije prikuplja sva neophodna dokumentacija u Austriji, na osnovu poznavanja svih pravila, procedura i međunarodnih propisa u ovoj oblasti. 

Cena prevoza pokojnika iz Austrije u Srbiju nije visoka, i u poređenju sa samostalnim odlaskom u drugu zemlju i prevozom bez angažovanja iskusnih ljudi, značajno je sigurnija i povoljnija opcija. Izuzetno opremljen, luksuzan i inovativan vozni park dostupan je 24 sata dnevno, svaki dan u sedmici i po hitnom pozivu, što su prednosti angažovanja pogrebnog preduzeća, dok je niska cena prevoza. Iz Austrije u Srbiju troškovi prevoza mogu varirati u zavisnosti od niza faktora.

Cena prevoza pokojnika iz Austrije

Da bi se odredila cena prevoza pokojnika iz Austrije, važno je razmotriti sve potrebne uslove, koji se odnose pre svega na razdaljinu, odnosno kilometražu od mesta boravka preminulog u drugoj zemlji, do grada u kojem se planira sahrana. Svakako, u zavisnosti od toga da li se u cenu uključuje i potrebna oprema kao što je sanduk, pokrivka, krst, crna trikotaža, venci i slično, troškovi prema pogrebnom preduzeću se uvećavaju. Generalno, cena prevoza pokojnika iz Austrije podrazumeva proizvod jediničnog izdatka i pređene kilometraže, tako da je teško utvrditi je unapred. 

Generalno, cena prevoza pokojnika iz Austrije kreće se na nivou od 0,40 do nekoliko puta više evra po pređenom kilometru. Na taj iznos, dodaje se cena pogrebne opreme i svih drugih pratećih usluga prikupljanja dokumentacije i organizacije sahrane. Ipak, kada se uporede troškovi samostalne organizacije prevoza, sahrane i svih potrebnih stvari, sa angažovanjem pogrebnog preduzeća za sve navedene poslove, uštede su neverovatne. 

Ne samo da se štedi novac ljudi kada je u pitanju cena prevoza pokojnika iz Austrije, već se dobija i potrebno vreme za druge poslove. Kako sahranu treba organizovati u često vrlo organičenom vremenskom roku, veoma je značajno da se sve administrativne procedure u Austriji završe u što kraćem intervalu. Da bi to bilo izvodljivo, bitno je da se takvim poslovima bavi neko ko ima znanje, iskustvo i poznaje pravila procedura u Austriji, a to su međunarodna pogrebna preduzeća.

Cena prevoza pokojnika iz Austrije nije visok trošak za porodicu u današnjem vremenu, posebno ako se uzmu u obzir svi benefiti koji se dobijaju kada ove poslove organizuje neko drugi – profesionalno pogrebno preduzeće. Mnogo je lakše kada se zna da nema potrebe razmišljati o tome da li će se i kada dobiti dozvola za prevoz pokojnika, zakazivati termin u matičnim službama i zdravstvenim ustanovama. Kada ove aktivnosti organizuje pogrebno preduzeće, u jednostavnoj proceduri, s obzirom na bogato iskustvo, završiće sve potrebne poslove, a zatim i izvršiti bezbedan i efikasan prevoz pokojnika iz Austrije.