Zapadni Balkan

Zapadni balkan je politička kategorija koja označava uglavnom države jugoistočne Evrope, a koje nisu članice Evropske unije. Albanija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija čine tu grupa država.

Zapadni Balkan kao ideju podržale su zemlje koje su stvorile Jugoslaviju, Francuska i Engleska. Francuska je insistirala da se 2000. godine u Zagrebu održi samit EU-a sa zamljama zapadnog Balkana.

Svaka od zemalja zapadnog balkana ima za cilj da budeo deo Evropske unije ali će do tad biti povezane sa EU programom CEFTA. CEFTA je trgovinski sporazum između zemalja koji definiše jedinstvenu zonu slobodne trgovine u jogoistočnoj Evropi.