Neurološki pregled  kroz procenu kranijalnih nerava

Neurološki pregled  usmeren je na istražuivanje bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koja je uslovljena patološkim procesima i povredima u nervnom sistemu ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Ovaj pregled može pomoći  svakom od nas. Prilikom neurolokog pregleda mogu  se identifikovati klinički znaci neurološke disfunkcije. Takođe, može svojom dijagnostikočkom slikom utvrditi i preventivno delovati na javljanje moždanog udara, oštećenja i povreda na mozgu kao i bolest nervnog sistema, između ostalog.

Kako se obavlja neurološki pregled

Kada pacijent dođe na pregled, prvo će razgovarati sa specijalistom neurologije. Ovaj  deo je važan, jer obuhvata razgovor doktora sa pacijentom o tegobama. Potrebno je da doktor dođe do informacija  o tegobama pacijenta i koliko dugo one traju. Takođe je bezbolan tako da je po njegovom završetku osoba sposobna za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Svako u bilo kom uzrastu može da imati  neurološki pregled, iako se neki delovi pregleda malo razlikuju na osnovu faktora kao što su starost osobe, sposobnost da učestvuje i nivo svesti.

Koraci pri neurološkom pregledu

Pri neurološkom pregledu obavljate: kognitivne, senzorne i motoričke testove, procenu jezika, koordinacije i hoda i najbitniji deo procena kranijalnih nerava. 

Procena kranijalnih nerava

Ova procena podrazumeva  procenu funkcije 12 pari kranijalnih nerava koji izlaze iz vašeg moždanog stabla. Pregled kranijalnih nerava je posebno važan u proceni teškog oštećenja mozga ili kome.

Kranijalni nerv jedan 

Neurolog od vas traži da  identifikujete miris da biste pregledali vaš mirisni nerv , koji je kranijalni nerv. Ovaj nerv se može oštetiti usled traume glave.

Kranijalni nerv dva 

Vaš lekar može da pogleda direktno u vaš optički nerv , koji je kranijalni nerv dva. Ovo se radi pomoću neinvazivnog, bezbolnog pregleda sa oftalmoskopom. Vaš optički nerv može postati otečen ili upaljen kao rezultat određenih stanja.

Kranijalni nervi tri, četiri i šest 

Vaš zdravstveni radnik će proceniti treći , četvrti i šesti  nerv tražeći od vas da pomerate oči gore-dole i sa jedne na drugu stranu. Ovi nervi kontrolišu kretanje očiju. Obično defekti ne izazivaju očigledne probleme sa kretanjem očiju, ali mogu izazvati dvostruki vid. 

Peti kranijalni nerv 

Osećaj vašeg lica će biti testiran laganim dodirom da bi se procenio vaš peti nerv . Smanjena senzacija ili neprijatan osećaj može ukazivati na probleme sa ovim nervom.

Kranijalni nerv sedam 

Vaši pokreti lica se procenjuju u proceni vašeg facijalnog nerva. Oštećenje facijalnog nerva izaziva slabost cele strane lica, uključujući i čelo. Ali ako je donji deo vašeg lica slab sa jedne strane sa normalnom snagom čela, onda je problem uzrokovan oštećenjem mozga, a ne facijalnog nerva. 

Kranijalni nerv osam 

Ovaj nerv  kontroliše vaš sluh i ravnotežu. Neurolog vas može pitati da li čujete tihe zvukove i vibracije. Defekt ovog nerva takođe može da izazove tešku vrtoglavicu i probleme sa ravnotežom.

Deveti I dvanaesti kranijalni nervi 

Ovi nervi kontrolišu vaše pokrete jezika, osećaj jezika, ukus i proizvodnju pljuvačke.  Neurolog će testirati ove funkcije tražeći od vas da otvorite usta i pomerite jezik sa jedne na drugu stranu.

Deseti Kranijalni nerv 

Ovaj nerv  utiče na funkcije poput vašeg otkucaja srca i disanja.

Jedanaesti kranijalni nerv 

Neurolog  će testirati vaš pomoćni nerv , koji je kranijalni nerv 11, tražeći od vas da rotirate glavu sa jedne na drugu stranu i slegnete ramenima.  Ovaj nerv kontroliše vaše sternokleidomastoidne i trapezijumske mišiće.