Priprema za setvu

Toplo vreme bez padavina znak je da sledi priprema zemljišta za setvu kukuruza. U slučaju kiše valja odložiti process dok se dostigne neka optimalna temperature do 12 stepeni. Kada se stvore adekvatni uslovi znači da se zatvara zimska brazda i da je vreme da se krene sa dopunskom obradom i procesom poznatim kao predsetvena priprema zemljišnog tla. Setva se smatra najvažnijom operacijom u proizvodnji kukuruza. 

Dopunska obrada čim krenu prolećni dani

Dopunska obrada se radi čim krenu prolećni dani, jer je cilj sačuvati zimsku vlagu koja se poprilično akumulirala. Zatvaranjem zimske brazde na vreme zagreva se setveni soj i obezbeđuje se ravnomerno sušenje. Alati koji se ovde koriste su teške drljače i tanjirače. 

Drugi korak – predsetvena prirema zemljišnog tla 

Sledeći korak jeste priprema za proces neposredno pre same setve, što se čini setvospremačem. Kolika će biti dubina pomenute mašine u mnogočemu zavisi od stanja i količine vlage u zemlji, pri čemu treba voditi računa i o izmrzavanju. 

Tvrda posteljica, mek pokrivač 

Prilikom pripreme zemljišta za setvu kukuruza važan je način na koji se podešava priključna mašina, jer je poenta da se dobije adekvatna dubina setvene posteljice, ali i povoljna struktura tla za samu setvu. Postoji neki nepisano pravilo da je za kukuruz bitno da seme ima trvdu posteljicu a pokrivač mek. 

Rana setva donosi pogodnosti

U slučaju rane setve kukuruza dobija se nekoliko prednosti. Dobija se rano klijanje ali i stvaranje semena, zimska vlaga se bolje može iskoristiti, tu je i ranija pojava metlice, svile, pa proces cvetanja, a uz nju i oplodnja. Kukuruz jeste biljka koja ranije dozreva. Međutim, tu je i nekoliko negativnih pojava.  Sa ranijom setvom se rizikuje jer se mogu javiti kasni mrazevi što se negativno odražava na celokupni proces setve. Koliko je važna dubina setve govori činjenica da od toga zavisi i način na koji će nicati kukuruz. A na to utiče nekoliko različitih faktora. U prvom redu sam tip tla, vlaga i priprema za setvu, gde se vraćamo na početak teksta i koliko je ta priprema zaista važna. Tu je i temperature tla ali i osobine semena. Temperature tla su niže kod rane setve te i sama setva treba da bude plića u odnosu na preporučenu dubinu. Kod kasnije setve, poželjno je dubinu povećavati 

Ursus i Zetor popularni modeli traktora i kod nas 

Mašina koja se takođe koristi prilikom setve jeste naravno i traktor. Ovo je alat bez kog se više ni jedno gazdinstvo ne može zamisliti. Ukoliko se traktor koristi za setvu gledajte da ima uske gume i točkove koji se mogu podešavati. Sve veći značaj dobijaju dva modela i kod nas iako su to mašine koje se uglavnom uvoze iz inostranstva. U pitanju su Ursus i Zetor, moderni, udobni i pre svega efikasni modeli. Delovi za Ursus i delovi za Zetor za zamenu možete, pak, naći i kod nas u prodavnicama koje su specijalizovane za izradu elemenata poljoprivrednih mašina. 

Ono što uvek treba imati na umu jeste proces setve treba uvek početi i završiti u adekvatnim agrotehničkim rokovima i uslovima.