Najpopularniji traktori u Srbiji

Sredinom devetnaestog veka počinje proizvodnja mašine koju danas poznajemo pod imenom – traktor. Usledila je njegova evolucija.  Prvi traktor sa pogonom na naftu razvija se pred sam kraj ovog veka, a ubrzo se odigrava i prva prodaja traktora. Tada i kreće industrija traktora u Engleskoj. Kada govorimo o Srbiji, proizvodnja traktora počeće nakon Drugog svetskog rata, što je nekih vek kasnije u odnosu svet.  To jeste period kada se razvija mehanizacija poljoprivredne proizvodnje. Uslediće i obrazovne institucije koje će se usko specijalizovati za poljoprivredu kao takvu i sve što ona obuhvata. 

Volovi, konji i sopstvena snaga – preteče traktora

Sve do pojave traktora i njihove proizvodnje ljudi su se oslanjali na sopstvenu snagu i pomoć životinja koje su koristili kao zaprežna kola. Volovi i konji su do tada bili glavni alat kojim se obavljali svi neophodni radovi na gazdinstvima, što se odražavalo i na prinose useva.  Sve je išlo sporije, te su i usevi bili niži. Rastom poljoprivredne proizvodnje ali i ishrane, javljaju se prve seljačke radne zadruge i poljoprivredna dobra, uglavnom državnog tipa. 

Traktor je danas sastavni deo svake poljoprivredne kuće i mašina bez koje se poslovi ne bi završavali brzo i efikasno. Poljoprivrednici u šali kažu da je to još jedan član porodice, što praksa to i pokazuje.  Pored toga što su efikasni i multifunkcionalni su što potvrđuje činjenica da se koriste za vuču, spuštanje, podizanje i prenos tereta. 

Najzastupljeniji traktori Ursus i Zetor

U poslednjih nekoliko godina, najpopularniji trakotri jesu na ovim prostorima jesu Ursus i Zetor. Spadaju u moderniju klasu ovih mašina. Odlikuje ih efikasnost i udobnost u odnosu na modele koji su već zastupljeni i u primeni. Pomenuti modeli jesu inostrani modeli koji se uvoze, ali prilikom kvara ne morate tražiti rezervne delove preko granice, jer se mogu naći i u našim firmama. 

Delovi za Zetor i Ursus i kod nas

Ursus je model poljske firme koji koriste mnogi srpski poljoprivrednici. Moderan dizajn, kvalitetna mašina njegove su glavne odlike. Delovi za Ursus mogu se naći u srpskim firmama koje su usko specijalizovane za sve što je povezano sa poljoprivrednom mehanizacijom. Pored Ursusa, pomenuli smo i Zetor. Ovaj model se češće koristi tokom hladnijih meseci. Nisu rezervisani samo za stočarske farme već ih ima i na farmama koje su okrenute mlekarstvu. I delovi za Zetor se mogu naći kod nas. 

Godišnji servisi za duži vek mašina

Jedan od načina da se spreči kvar jeste redovni remont poljoprivrednih mašina. Taj takozvani “godišnji sistematski pregled” valja završiti tokom zime, kada se mašine ne koriste, a treba da budu spremne za upotrebu čim se za to stvore vremenski uslovi. Na ovaj način proverava se svaki element i deo, menjaju se oni dotrajali, menjaju se ulja i kočnice. Pored servira treba voditi računa i o higijeni mašina. Nakon svakog obavljenog posla mašinu treba oprati i proveriti da nije neka voda ostala, kako bi se sprečila pojava korozije. Redovni remont poljoprivrednih mašina košta ali na duže staze čuva  vaš novčanik. Ranim otkrivanjem kvara sprečavate neki dublji i skuplji problem.